Brunilda Licaj

Lektore Departamenti i Turizmit, Universiteti A. Moisiu , Durres dhe Vleresuese Hotelesh per Marken e Cilesise " Authentic Albania" Ka kryer studimet e larta dhe master ne Shqiperi dhe Verona (Itali). Aktualisht eshte ne proces doktorature per Marketingun Turistik