Antigonea, qyteti që e lindi dashuria dhe e rrënoi urrejtja

on Wednesday, 22 August 2012. Posted in Destinacione

Historia e lindjes dhe rrënimit të Antigonesë

Antigonea, qyteti që e lindi dashuria dhe e rrënoi urrejtja

Engjell Serjani 

Antigonea ka qenë një nga qytetet më të zhvilluara antike në jug të Shqipërisë. Shkrimet e lashta dhe legjendat e vjetra thonë se Antigonea lindi nga dashuria, sepse u themelua në vitin 295 p.e.s. dhe e mori emrin nga një dashuri e mbretit Pirro të Molosëve, si përkushtim ndaj dashurisë së tij të parë me Antigonën. Ndërkohë, që qyteti u shkatërua gjatë fushatave luftarake në përfundim të luftrave romako – maqedonse në vitin 167 p.e.s. Kësisoj, qytetërimi i Antigonesë pak më shumë se një shekull u shfaq dhe u zhduk si një “kometë” në hapësirat e qytetërimeve në Luginën e Drinos. Molosët prej nga kishte orgjinën Mbreti Pirro, ishin një nga tre fiset e mëdha të Epirit (që shtrihej në jug te Shqipërisë së Sotme dhe në veri të Greqisë), fis i cili me rikthimin e Pirros në froni u kthye gjatë kësaj periudhe në një shtet të fortë dhe faktor bashkimi me fiset e tjera përreth. 

Tirana the 24h living city

Written by Flora Xhemani Baba on Friday, 27 July 2012. Posted in English

In the city where entertainment is never finished

Tirana is the largest city of Albania and its capital concurrently. A roaring city full of life, Tirana has collected in her bosom almost of 40% of the population living in Albania, who see the capital as a better opportunity for life and their future. Tirana is also the main administrative center, where are located almost all state institutions such as Presidency, Prime Ministry, the Albanian Parliament, the Supreme Court, the ministries and other state institutions of the second and third level. In Tirana are also located all diplomatic representations of states with which Albania has diplomatic relations, and the headquarters of the political institutions of Europe. Tirana is the largest center of education in the country, with a University Corpus involving all branches of education, but also with a number of private universities, which operate in recent years.

Tirana qyteti që jeton

Written by Flora Xhemani Baba on Friday, 27 July 2012. Posted in City Guide

Në qytetin ku argëtimi nuk mbaron asnjëherë

 

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë dhe njëkohësisht kryeqyteti i saj. Një qytet i zhurmshëm e plot jetë, Tirana ka mbledhur në gjirin e saj pothuajse 40% të popullsisë që jeton në Shqipëri, që e shohin kryeqytetin si një mundësi më të mirë për jetën dhe për të ardhmen e tyre. Tirana është gjithashtu edhe qendra kryesore administrative, ku janë vendosur pothuajse të gjitha institucionet shtetërore, si Presidenca, Kryeministria, Parlamenti Shqiptar, Gjykata e Lartë, të gjitha ministritë, dhe institucionet e tjera shtetërore të nivelit te dytë e të tretë. Në Tiranë janë të vendosura po ashtu të gjitha përfaqësitë diplomatike të shteteve me të cilët Shqipëria ka marrëdhënie diplomatike, dhe selitë e institucioneve politike të Evropës. Tirana është qendra më e madhe e edukimit në vend, me një Korpus Universitar ku përfshihen të gjitha degët e edukimit, por edhe me një numër të konsiderueshëm universitetesh private, të cilat ushtrojnë aktivitet vitet e fundit.

Turizmi shqiptar, hallet e një stine vere

on Tuesday, 17 July 2012. Posted in Forum

Debat per sezonin turistik

Pjesmarrës në forum:
Zak Topuzi; Drejtues i Sektorit Hotelier; Shoqata Shqiptare e Turizmit ATA
Prof. Gëzim My. Uruçi; President i Qendrës Nacionale të Speleo-Alpinëve të Shqipërisë
Luan Dervishej; Senioi Expert
Ndoc Mulaj; Drejtues i Qendra Alpe
Sadik Malaj;Unioni i Operatorëve Turistikë Shqiptarë
Petrit Gjecaj; drejtues Thethi Guide
 Vasil Bedini; Kryetar, Shoqata e Hoteterive të Jugut
Pyetjet e Forumit:
Si ka nisur ky sezon turistik, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar?
Cila është pritshmëria juaj si përfaqësues i Thethi Guide për këtë sezon?
Në fund të vitit të shkuar Shqipëria u rekomandua si një ndër destinacionet kryesore për 2011 nga mediat dhe ekspertët ndërkombëtarë. Duke marrë në konsideratë fillimin e këtij sezoni turistik, a mendoni se rekomandimet e mësipërme do të japin rezultate konkrete?
  A është e përgatitur Shqipëria për të pritur aq turistë sa pretendon dhe a është gati t’i presë si duhet ata?
A janë të mjaftueshme dhe në kohën e duhur masat që janë marrë kohët e fundit nga autoritetet, për të ndikuar pozitivisht në mbarëvajtjen e këtij sezoni turistik?

Turizmi përballë vetvetes

Written by Irhan Jubica on Tuesday, 17 July 2012. Posted in Editorial

Me një shpërndarje gjeografike që e rrok krejt Shqipërinë turistike nga veriu - jug, në linje- perëndim.

 

Në një vend, institucionet e të cilit marrin veset e shefit të radhës, njerëzit janë të prirur të mos i besojnë deklaratave zyrtare, me idenë fikse se as vetë shteti nuk i beson ato çka thotë. Kështu ka ndodhur me shifrat për rritjen ekonomike të vendit, kështu ka ndodhur me raportet për përmirësimin e klimës për biznesin, e kësisoj, nuk ka pse të mos ndodhë kështu edhe me turizmin, sikurse kështu mund të ndodhë edhe me regjsitrimin e minoritetit grek në Fushë-Arrëz. Megjithatë, duke qenë medium, një revistë nuk mund t’i përkasë njërës palë. Pra shtetit që shkarkon bateritë në fushata propagandistike trushpëlarëse. E as turmës së madhe të nihilistëve, mosbesueve e indiferentëve që shtohen ora-orës. Në një moment të tillë krize, një medium ka mundësinë e madhe të pozicionohet mes palëve, në përpjekje për t’u kthyer atyre besimin te njëri-tjetri, duke u bërë në vetvete një faktor i rëndësishëm i zhvillimit, si dhe një shembull i respektueshëm i transparencës profesionale që do të duhej të ishte kudo.