Liqenet e Funarit - Elbasani që nuk njihni

Liqenet e Funarit - Elbasani që nuk njihni

on Friday, 25 January 2019. Posted in Destinacione

Peizazhi i njëjtë me liqenet e Zvicrës

Liqenet e Funarit - Elbasani që nuk njihni

Nga Alma Mushi

SHQIP

Ka ardhur vërtet koha që t`i kthejmë sytë nga natyra; jo për ta dëmtuar, por për ta dashur. Keni dëgjuar ndonjëherë për Funarin dhe liqenet e tij? Funari ndodhet vetëm 20 km nga Elbasani ose 25 km nga Tirana. Deri pak vite më parë Funari njihej pak dhe për të thuajse nuk flitej. Por tashmë po kthehet në një destinacion turizmi, duke shfrytëzuar bukuritë natyrore dhe afërsinë me dy prej qyteteve më të mëdhaja të vendit.

Katër rezervuare me ujë të smeraldtë i japin freski e bukuri kodrave mbuluar me pyje, duke e bërë një vend shumë tërheqës. Prej tre vjetësh këtu organizohet “Funar Fest”, një organizim që synon promovimin e turizmit, bazuar në bukuritë natyrore dhe të shkuarën historike.

Një lojë, piknik apo not mes ujit të kristaltë, është oferta e Funarit për çdo të apasionuar pas natyrës. Por ndërsa Funari pret vizitorë, rruga që të çon atje nuk është në gjendjen e duhur. Peizazhi krahasohet me pamjet që vijnë nga liqenet alpine në Zvicër apo vende të tjera. Por infrastruktura nuk ngjan aspak me atë të Zvicrës, kështu që duhet të keni parasysh që, nëse doni të shkoni në Funar, rruga nuk është e mirë.

Megjithatë duhet të keni parasysh që Albanian Sport & Tourism AST, organizon shpesh aktivitete në Funar dhe nëse doni të shkoni atje, mund t`u bashkoheni atyre.

FUNARI LAKES - THE UNKNOWN ELBASAN

ENGLISH

It is really time to look back on nature and not to hurt her but to love her. Have you ever heard of Funar and its lakes? Funari is located only 20 km from Elbasan or 25 km from Tirana. Until a few years ago, Funari was a little known and almost never talked But is now turning into a tourism destination by utilizing the natural beauty and proximity to two of the country's largest cities.

The four reservoirs of emerald water give freshness and beauty to the hills covered with forests, making it a very attractive place. For three years here is organized "Funar Fest", an organization aimed at promoting tourism, based on natural beauties and historical past.

A game, a picnic a kayak ride or swimming between crystalline water, is what Funar offesr for every nature enthusiast. But while Funari awaits visitors, the road leading to it is not in the right condition. The landscape is likened to sights coming from alpine lakes in Switzerland or elsewhere. But the infrastructure does not look like Swiss, so you have to keep in mind that if you want to go to Funar, the road is not good. However, you should bear in mind that Albanian Sport & Tourism AST often organizes activities at Funar and if you want to go there, you can join them.

0.0/5 rating (0 votes)

Hits

8981

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.