Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_media, 1
 • Error loading component: com_zoo, 1
 • Error loading component: com_users, 1

Brunilda Licaj

Lektore Departamenti i Turizmit, Universiteti A. Moisiu , Durres dhe Vleresuese Hotelesh per Marken e Cilesise " Authentic Albania" Ka kryer studimet e larta dhe master ne Shqiperi dhe Verona (Itali). Aktualisht eshte ne proces doktorature per Marketingun Turistik