Adriatik Hotel in Durrës, a small five stars luxury Albania

on Thursday, 10 January 2019. Posted in Tradita

Adriatik Hotel, një Shqipëri e vogël luksoze me pesë yje

Adriatik  Hotel in Durrës, a small five stars luxury Albania
English - Shqip
Imagine for a moment that you've just come to Albania for a while and you are not able to visit it, even for a short tour, somewhere in the city, near the hotel you're staying. Let's assume that your work is the reason that brought you to stay at the Adriatik Hotel, in the coastline of Durres. Your short time does not promise you a touristic visit and tours of different sites and cities in Albania.

Kanina Castle and her stories with princes and princesses

Written by Ilirjan Gjika on Wednesday, 09 January 2019. Posted in Destinacione

Travelling through royal stories: from Princess Rugina to Donika Kastrioti

Kanina Castle and her stories with princes and princesses
English - Shqip
Castles are objects of cultural inheritance built during antiquity and medieval times. Our country, Albania, has numerous castles that represent a precious historical and cultural legacy. Each one of them contains stories of different events that happened once upon a time. The legendary tales of Rozafa, Argjiro, or even more recent ones like that of Vasiliqi of Ali Pasha are famous to this day. The one Albanian castle that overflows with stories akin to Shakespearean tragedies is Kanina.
One October day, we decided to get closer to this centuries-old object and we took leave from Vlora. Driving uphill took us into an impressive circuitous path that is lined by olive and fruit trees. The smooth turns are accompanied by sights of the sea, a faithful companion of the castle. When we reached the top, we were convinced that this object was inextricably intertwined with the sea since its genesis.

Zonat e Pambrojtura të Shqipërisë

Written by Irhan Jubica on Wednesday, 09 January 2019. Posted in Editorial

Një vështrim mbi gjendjen e mjedisit dhe natyrës shqiptare

Zonat e Pambrojtura të Shqipërisë
Me një rrjet të pasur zonash të mbrojtura të disa kategorive, përfshi UNESCO, Ramsar, parqe kombëtare, rezervate natyrore strikte dhe të menaxhuara tokësore dhe ujore, si dhe një listë të gjatë gjeo, bio dhe hidromonumentesh të shpërndarë në të gjithë territorin, Shqipëria prin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mesatarja e Zonave të Mbrojtura të këtij rajoni nuk i kalon 10% të territorit. Sipas protectedplanet.net, e cila i referohet të dhënave të Bankës Botërore, sipërfaqja totale e këtyre Zonave të Mbrojtura në Shqipëri është pranë objektivit të BE, duke mbërritur 20.45% të territorit të Republikës. Meqenëse kjo shifër është rreth 4% më e lartë se ajo që raportohet nga autorietet shqiptare, faqja e Qendrës së Monitorimit të Ruajtjes së Mjedisit të Kombeve të Bashkuara vëren se ndryshimi në shifra vjen nga metodologjitë e ndryshme të llogaritjes së sipërfaqeve të Zonave të Mbrojtura.

Travel Magazine nr 27 - In Albania, for great experiences & Anthony Melchiorri, a special guest

on Sunday, 18 November 2018. Posted in Blog

Në treg numri i ri i Revistës Travel

Travel Magazine nr 27 - In Albania, for great experiences & Anthony Melchiorri, a special guest
Dear readers!
The last summer was too long! Although autumn has long been entered and crossed around Albania, the season that should be filled with rain and low temperature making you think about the winter and holidays was warm as a summer and has given to travel lovers the opportunity to move more.
And among the many trips we have brought you lots of new, interesting places and people who are worth the effort to highlight.
The Autumn always leeds towards nature and food tours, experiences trips, making us go though agritourism spots and enjoy the culinary delicacies throughout Albania. They are very varied and rich in taste and flavors.
And we are sure you`ll like it too.
 
Të dashur lexues!
Vera që shkoi ishte shumë e gjatë! Ajo ende nuk është larguar, ndonëse vjeshta ka kohë që ka hyrë e është shtruar këmbëkryq nëpër Shqipëri. Stina që duhet të ishte e mbushur me shira e temperatura të ulëta që të bëjnë të mendosh për dimrin dhe festat, ka qenë e ngrohtë si një verë e vonë dhe u ka dhënë mundësinë dashuruesve të udhëtimeve që të lëvizin më shumë.
E mes udhëtimeve të shumta edhe ne ju kemi sjllë plot vende të reja, përvoja interesante dhe njerëz që vlejnë t`u nxirret puna në pah.
Vjeshta e orinetuar drejt natyrës dhe tureve të ushqimit, na bën gjithmonë t`i kthejmë sytë nga agroturizmi dhe përvojat kulinare kudo nëpër Shqipëri. Janë shumë e të larmishme.
Jemi të sigurt se do t`ju pëlqejnë edhe juve.